அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

வெள்ளி, 21 நவம்பர், 2008

புகைபிடிப்பது மற்றும் புகையிலை மென்று துப்புவது பற்றிய அறிவிப்பு பலகைபுகைபிடிப்பது மற்றும் புகையிலை மென்று துப்புவது பற்றிய அறிவிப்பு பலகை. இப்பலகை காசாங்காடு மேல்நிலை பள்ளி நுழைவாயில் உள்ளது.