அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

திங்கள், 24 நவம்பர், 2008

மேல்நிலை பள்ளி சுற்று சுவர் நன்கொடை பற்றிய கல்வெட்டுகாசாங்காடு கிராம, சிங்கப்பூர் வாழ் கிராமவாசிகள் மேல்நிலை பள்ளி சுற்று சுவற்றுக்கு நன்கொடை கொடுத்ததை பற்றிய கல்வெட்டு.