அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

சனி, 22 நவம்பர், 2008

காசாங்காடு கிராம வடக்கு குடிநீர் விநியோக தொட்டி
காசாங்காடு கிராம வடக்கு குடிநீர் விநியோக தொட்டி. மொத்தம் இரண்டு குடிநீர் விநியோக தொட்டிகள் உள்ளன.