அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஞாயிறு, 7 ஜூன், 2009

மக்கள் கவிஞர் நிகழ்ச்சியில் மேலும் புகைப்படங்கள்புகைப்பட உதவி: காசிநாதன் வீராசாமி, சிங்கப்பூர்