அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

வியாழன், 8 செப்டம்பர், 2011

இயற்கையான காசாங்காடு கிராம அமைதி சூழலில் பசுவும் அதன் கன்றும்
தகவல் உதவி:  திரு. சிலம்பரசன் பாலசுப்ரமணியன், டொரோண்டோ, கனடா