அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

திங்கள், 19 டிசம்பர், 2011

மாரியம்மன் கோவில் எதிர்புறம் உள்ள ஆலமரம்
நிழற்படத்தை பகிர்ந்துகொண்டமைக்கு நன்றி.