அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

திங்கள், 23 ஜனவரி, 2012

முத்தமிழ் மன்ற பொங்கல் விழா - நிழற்படங்கள்


முத்தமிழ் மன்ற பொங்கல் விழா - நிழற்படங்கள்பகிர்ந்து கொண்ட உள்ளங்களுக்கு எமது நன்றிகள்.