அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

புதன், 11 ஜூலை, 2012

அய்யனார் கோவில் - காசாங்காடு மேற்குமேற்கு திசை நோக்கி காசாங்காடு கிராமத்தின் எல்லையில் இருக்கும் அய்யனார் சாமி