அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

திங்கள், 24 செப்டம்பர், 2012

கிராமத்தில் இளைஞர்களின் கைபந்து விளையாட்டு


Kasangadu Android செயலியின் மூலம் கிடைத்த முதல் நிழற்படம்.


Android செயலினை பின்வரும் சுட்டியில் இருந்து பெறலாம்.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kasangadu.mobileapps 

அனுப்பிய உள்ளங்களுக்கு நன்றி.