அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஞாயிறு, 13 ஜனவரி, 2013

பொங்கல் வரிசை

பொங்கல் வரிசை


புதுமனை குடும்பத்திற்கு அளிக்கும் வரிசை
குளிரூட்டியுடன்


நன்றி.