அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

திங்கள், 14 ஜனவரி, 2013

பொங்கல் கோலங்கள் ! - காசாங்காடு கிராம மண்ணிலிருந்து


பொங்கல் கோலங்கள் !


நிழற்படங்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி !
மேலும் நிழற்படங்கள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.