அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

திங்கள், 14 ஜனவரி, 2013

பொழி பொழி பொழி பொழி பொங்காலே பொங்கா ! கோவிந்தா கோவிந்தா !


உலை மற்றும் செங்கல் (சுட்ட உலை) ஆனா அடுப்பு
வீட்டின் வாசலில்

பொங்கல் தீ மூட்ட தயாராக இருக்கும் பொங்கல் பானைகள்

பொங்கல் பொங்க காத்திருக்கும் பொங்கல் பானைகள்

சர்க்கரை பொங்கல் பொங்கும் காட்சி

வெண் பொங்கல் பொங்கும் காட்சிஇறைவன் இந்திரனுக்கு படைக்கும் காட்சி

நிழற்படங்களை பகிர்ந்துகொண்டமைக்கு நன்றி !