அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர், 2008

காசாங்காடு கிராமத்தில் நெல் சாகுபடி

காசாங்காட்டில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் முக்கிய வருமானம்

மஞ்சுகுப்பம் ஏரி

காசாங்காடு கிராமத்தின் மிக பெரிய ஏரி

சனி, 6 செப்டம்பர், 2008