அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

வியாழன், 16 ஆகஸ்ட், 2012

சுதந்திர தின விழா - அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் - நிழற்படங்கள்


நிழற்படங்களை பகிர்ந்து கொண்ட உள்ளங்களுக்கு எமது நன்றிகள்.
தங்களின் தனியுரிமை மீறபட்டிருப்பின் நிழற்படத்தொடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.