அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

வியாழன், 15 செப்டம்பர், 2011

காசாங்காடு கலைஅரங்கம்


தகவல் உதவி: ஜீவி, காசாங்காடு

வியாழன், 8 செப்டம்பர், 2011

இயற்கையான காசாங்காடு கிராம அமைதி சூழலில் பசுவும் அதன் கன்றும்
தகவல் உதவி:  திரு. சிலம்பரசன் பாலசுப்ரமணியன், டொரோண்டோ, கனடா

செவ்வாய், 6 செப்டம்பர், 2011

விநாயகர் சதுர்த்தி - நிழற்ப்படங்கள்

வியாழன், 1 செப்டம்பர், 2011

காசாங்காடு கிராம பள்ளியின் உள்ளே