அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

செவ்வாய், 14 ஜனவரி, 2014

பொழி பொழி பொழி பொங்கலே பொங்கா ! கோயிந்தா கோவிந்தா !


பொங்கல் - 2014 நிழற்படங்கள்
மேலும் நிழற்படங்கள் - நிகழ்படங்கள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.