அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

புதன், 1 பிப்ரவரி, 2012

கிராமத்தில் நெல் அறுவடைகிராமத்தில் இயந்திரம் கொண்டு நெல் அறுவடை
பகிர்ந்து கொண்ட உள்ளங்களுக்கு எமது நன்றி.

தகவல் உதவி: செல்வன். குழந்தை செல்வன்