அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

சனி, 15 ஜனவரி, 2011

2011 பொங்கல் புகைப்படங்கள் காசாங்காட்டிலிரிந்து


வழிபட தயாராக இருக்கும் காசாங்காடு கிராம பொங்கல் ....