அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஞாயிறு, 15 ஏப்ரல், 2012

விவசாய போக்குவரத்து - காளை மாடு


காசாங்காடு கிராமத்தில் இன்றும் விவசாய போக்குவரத்தில் பயன்பாட்டில் இருக்கும் காளை மாடுகள்.


நிழற்படத்தை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி.