அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

வியாழன், 24 நவம்பர், 2011

இன்று கிராமத்தில் பெய்த கன மழை

தகவல் உதவி: திரு. குழந்தை செல்வன், காசாங்காடு

வியாழன், 17 நவம்பர், 2011

திங்கள், 14 நவம்பர், 2011

புதன், 2 நவம்பர், 2011

ஒரு வார காலமாக பெய்த மழைக்கு பிறகு காசாங்காடு ஏரியின் தோற்றம்

ஒரு வார காலமாக பெய்த மழைக்கு பிறகு காசாங்காடு ஏரியின் தோற்றம்தகவல் உதவி: திரு. குழந்தை செல்வன், காசாங்காடு