அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

செவ்வாய், 9 ஆகஸ்ட், 2011

முனீஸ்வரர் ஆலயம் ஆடி பூஜை நிழற்படங்கள்


நிழற்படங்களை பெரிதாக பார்க்க படத்தின் மீது சொடுக்கவும்.


நிழற்படங்களை அனுப்பிய உள்ளங்களுக்கு எமது நன்றிகள்.