அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

சனி, 3 மார்ச், 2012

கோழி கொடப்பு (குடியிருப்பு)


காசாங்காடு கிராமத்தில் சுதந்திரமாய் உலா வரும் கோழிகள்பகிர்ந்து கொண்ட உள்ளங்களுக்கு எமது நன்றிகள்.