அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

வியாழன், 15 ஜனவரி, 2009

காசாங்காடு பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்
காசாங்காடு இணையதளத்தின் பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்