அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

செவ்வாய், 27 ஜனவரி, 2009

கிராமத்தின் சுகாதார இயக்கம் பற்றிநம் கிராமத்தில் இருக்கும் சுகாதாரம் பற்றி காசாங்காடு வாழ் குடிமகனின் கருத்து.

நாம் சுகாதாரமாய் இருப்பதற்கு தான் அரசாங்கத்திற்க்கு வீட்டு வரி செலுத்துகிறோம். அவைகளை நடைமுறை படுத்துவதற்கு தான் மக்கள் பிரதிநிகளை நியமித்துள்ளோம். வரி எங்கே செல்கிறது? நியமித்த பிரதிநிதிகள் என்ன செய்கிறார்கள்?