அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

வெள்ளி, 21 நவம்பர், 2008

எங்கள் தொடக்க பள்ளி(பெரிய படமாக பார்க்க புகைப்படம் மீது அழுத்தவும்)

பல விஞ்ஞானிகள், மருத்துவர்கள், அரசியல்வாதிகள், பொறியாளர்கள் உருவாக உதவி புரிந்த புனிதமான பள்ளி.