அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஞாயிறு, 13 ஜனவரி, 2013

காசாங்காடு கிராமத்தை நோக்கி வரும் வரிசை !


காசாங்காடு கிராமத்தை நோக்கி வரும் வரிசை !
(பின்: அய்யனார் கோவில்)

வாடிகுளம் அருகில்

நிழற்படங்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி.